Регистрирайте се като потребител на сайта на Blue Sky Lab, за да можете да:

Заявите куриер онлайн, който да вземе пробите от вашата клиника

Да следите статуса на изпратените проби

Ще можете да изтеглите получените резултати директно от профила си

Ще получавате актуална информация за новите изследвания, които предлагаме

Информирайте се за предстоящи събития

Register in Blue Sky Lab