PCR технологията е съвременен метод и златен стандарт при диагностиката на редица инфекциозни заболявания.

Притежава много предимства пред класическите методи като например: висока чувствителност и специфичност, бързина.

Чрез PCR можем да докажем директното наличие на нуклеинови киселени от търсения патоген в проба, а при необходимост да направим и количествено определяне

Amplification curve
Taqman technology