Изследванияна бактерии

PCR изследване за бактерии при домашни любимци

Всички Anaplasma spp. Ehrlichia spp. Mycoplasma haemofelis Mycoplasma haemocanis Borrelia burgdorferi Chlamydia psittaci Chlamydia felis

PCR изследванията имат голямо предимство пред класическите микробиологични методи. Макар и да не могат да ги заместят във всяко отношение, Real-time PCR технологиита предлага по-бързо доказване наличието на причинител в пробата.

Особено значение има PCR-ът при микроорганизми, които се култивират трудно и бавно, например микоплазми , рикетсиоподобни бактерии като ерлихии и анаплазми.