AnaplasmaPCR Тест

Изследване за анаплазмоза

Всички Anaplasma spp. Ehrlichia spp. Mycoplasma haemofelis Mycoplasma haemocanis Borrelia burgdorferi Chlamydia psittaci Chlamydia felis Helicobacter pylori

Анаплазмоза

Анплазмозата е векторно преносимо заболяване при домашните животни.
Анаплазмите са грам отрицателни, вътреклетъчни бактерии от сем. Рикетсии. Основните причинители на анаплазмоза при кучетата ( понякога и при котки) са Anaplasma phagocytophilum-гранулоцитна анаплазмоза и Anaplasma platys- циклична инфекциозна тромбоцитопения.


Anaplasma phagocytophilum
Инфектира най-вече неутрофилните гранулоцити, но и други клетки с костномозъчен произход. Основния разпространител на заболяването са кърлежите от род Ixodes. Потенциален път на заразяване е също и кръвопреливането.
Заболяването се проявява най-често като остър фебрилен синдром. Инкубационният период може да варира от 4-14 дни в зависимост от имунната компетентност на заразеното животно и щама. По време и след периода на бактериемия, заболяването се характеризира с лека до тежка тромбоцитопения и левкопения.


Anaplasma platys
Облигатни вътреклетъчни бактерии от сем. Рикетсии с тропизъм спрямо тромбоцитите.
Причинява циклична инфекциозна тромбоцитопения при кучетата. Среща се по-рядко при котки и други бозайници.
Oсновният вектор в Европа е кърлежът Ripicephalus sanguineus
Инкубационен период 1-2 седмици. След това се наблюдават редуващи се периоди на тромбоцитопения и треска, които се появяват и изчезват циклично на всеки 1-2 седмици