Изследване за ЕрлихияEhrlichia spp.

Ерлихиоза - Диагностика при кучета и котки

Всички Anaplasma spp. Ehrlichia spp. Mycoplasma haemofelis Mycoplasma haemocanis Borrelia burgdorferi Chlamydia psittaci Chlamydia felis Helicobacter pylori Mycoplasma spp cluster 1

Ерлихиоза

За основен причинител на моноцитната ерлихиоза при кучетата в Европа се смята Ehrlichia canis. Тя е малка, плеоморфна, вътреклетъчна, грам отрицателна бактерия. Открива се в цитоплазмата на циркулиращите моноцити. E. canis може да инфектира и котки.
Пренася се от кафявия кучешки кърлеж Ripicephalus sanguineus sensu lato. Според последни проучвания заразяването може да започне до 3 часа след захапването от кърлеж. Потенциален път на заразяване е също и кръвопреливането.
След инкубационен период от 8 до 20 дни ерлихиозата при кучетата протича най-често в три последователни фази: остра, субклинична и хронична. Клиничните симптоми са често неспецифични като загуба на апетит, висока температура, анемия и др. В първите етапи на заболяването се наблюдава тромбоцитопения. Ако не се лекува в острата фаза, заболяването най-често преминава в субклинична и хронична форма. За хроничната форма е характерна панцитопения, бледи лигавици, отслабване и отоци по крайниците.