Mycoplasma haemofelisХемобартонела

PCR изследване за Микоплазма при котки

Всички Anaplasma spp. Ehrlichia spp. Mycoplasma haemofelis Mycoplasma haemocanis Borrelia burgdorferi Chlamydia psittaci Chlamydia felis Helicobacter pylori

Mycoplasma haemofelis (Haemobartonella)

Haemotropic mycoplasma

Хемоплазмите са хемотропни микоплазми, които паразитират в червените кръвни клетки и могат да предизвикат хемолитична анемия. Понастоящем те спадат към рода Mycoplasma, но доскоро бяха класифицирани към рикетсиите под името хемобартонели (Haemobartonella)


Mycoplasma haemofelis е най-патогенният вид котешка хемоплазма. Mоже да доведе до тежка, понякога фатална, хемолитична анемия след остра инфекция при някои котки, въпреки че други развиват само лека анемия. Това може да се дължи на различия в отговора на гостоприемника както и на вариация на щама на M. haemofelis. Тежко протичане на заболяването е възможно дори и при имунокомпетентни котки.


Най-честите клинични признаци, са летаргия, слабост, намален апетит, дехидратация, загуба на тегло и периодична пирексия. Бледи лигавици в следствие на анемията. При някои котки се наблюдава спленомегалия.

 

Mycoplasma haemofelis