изследвания запротозойни заболявания

Паразитни причинители на заболявания при кучето и котката

Всички Babesia Leishmania Toxoplasma gondii Babesia gibsoni

Протозойните заболявания се срещат все по-често през последните години по нашите ширини. Много от тях някога смятани за екзотични са вече част от често срещаните патогени при кучето и котката.

Част от тях остават предизвикателство за диагностициране.