Изследвания за причинители навирусни заболявания

Видове изследвания за вируси

Всички Feline Herpesvirus Feline immunodeficiency virus Feline Calicivirus Feline Infectious peritonitis virus

PCR-ът е един от златните стандарти за доказване наличието на вирусно ДНК или РНК в проба. В сравнение с другите методи той предлага бърз резултат и висока специфичност.

За разлика от култивирането на вирусите в клетъчна среда, което е точен, но трудоемък метод, който често отнема седмици, RT-PCR може да ни даде информация в рамките на няколко часа. Това често е от особено значение за клинициста при предприемането на правилните мерки по лечението на пациента. Освен стандартния резултат положителен/ отрицателен, тази технология позволява количествено опредляне на патогена. 

Едно от големите предимства на директната детекция на патогенни нуклеинови киселини е, че за разлика от имунологичната диагностика, може да ни даде информация за статуса на дадена инфекция. Дали тя е все още активна или пациентът се е срещал с конкретния патоген преди време без това да е причината за настоящето клинично състояние.