Feline Calicivirus

PCR изследване за котешки калицивирус

Всички Feline Herpesvirus Feline immunodeficiency virus Feline Calicivirus Feline Infectious peritonitis virus

Котешки калицивирус

Feline Calicivirus

Котешкият калицивирус (FCV) принадлежи към семейство Caliciviridae, род Vesivirus и е силно заразен, широко разпространен сред котешката популация.


Вирулентността зависи от щама.При повечето щамове протичането е леко и понякога дори безсимптомно, докато други водят до тежка системна инфекция.


По-леките щамове предизвикват остро респираторно заболяване с язви в устната кухина, очни и назални изтечения, конюнктивит. Някои изолати обаче са с по-висока

патогенност и протичнаето се характеризира с общо системно заболяване, висока температура, загуба на апетит. В някои случаи котките развиват пневмония, системна възплителна реакция и др.