Feline immunodeficiency virusPCR Тест

PCR изследване за котешки имунодефицитен вирус

Всички Feline Herpesvirus Feline immunodeficiency virus Feline Calicivirus Feline Infectious peritonitis virus

Котешки имунодефицитен вирус

Котешкият имунодефицитен вирус (Feline immunodeficiency virus) накратко FIV е ретровирус от род. Lentivirus. Предизвиква синдром на придобитата имунна недостатъчност при котките и е близкък до вируса на СПИН при хората. Притежава сходна структура, жизнен цикъл и патогенеза.


Повечето клинични симптоми при инфектирани животни не са пряко предизвикани от самия вирус, а по-скоро от вторични инфекции в следствие на имунодефицит и компрометирана реакция на имунната система. Често те се проявяват под формата на хроничен гингивостоматит, хроничен ринит, лимфаденопатия, имуномедииран гломерулонефрит и загуба на тегло.